1. akcija 21. i 22.5.

Video

Galerija

2. akcija 28. i 29.5.

3. akcija 2.-5.6.

4. akcija 11.-13.6

5. akcija 17.-19.6.

6. akcija 22.-26.6

7. akcija 1.-3.7.

8. akcija 9.-11.7.

9. akcija 15.-18.7.