Prva faza

Izrada drvenih okvira

Druga faza

Priprema zemlje

Treća faza

Postavljanje okvira

Četvrta faza

Sađenje